Sản phẩm ETCO
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh:
Phòng kỹ thuật:
   Tìm kiếm sản phẩm
  Tìm kiếm

Tổng đài cơ quan KX-TDA 100SN

Mã sản phẩm: KX-TDA 100SN
Nhà sản xuất: Panasonic

Dung Lượng Hệ Thống

 • Cổng Nhánh 64
 • Cổng Trung Kế 64ch
Chức Năng Hệ Thống
 • Tự Động Cài Đặt ISDN (BRI)
 • Automatic Route Selection (ARS) / Least Cost Routing (LCR)
 • PC Console/PC Phone
 • Lập Trình trên PC
 • VIP-Call
 • Hiển Thị Caller ID
 • Digital eXtra Device Port (DXDP)
 • Hands-free Operation
Chức Năng DECT

 • Tự Động Chuyển Giao (Automatic Handover)
 • Chế Độ Song Song Wireless XDP

Chức Năng ISDN


 • Calling Line Identification Presentation (CLIP)
 • Direct Dialling Inward (DDI)
 • ISDN Call Forward (CFU/CFNR/CFB)
 •  Multiple Subscriber Numbers (MSN)

Chức Năng Mạng


 • ARS với VoIP
 • Kết Nối QSIG
 • VoIP Network (IP-GW lắp sẵn)